Finansijski wellness ili kako upravljati finansijama – webinar

Kako do jednostavnog alata za upravljanje ličnim i novcem firme?
Na šta ne treba zaboraviti kada formiramo cenu proizvoda ili usluge?
Ovo su svakako prvi koraci i pripremaju nas za veći zadatak koji se zove biznis plan.
Webinar na temu „Finansijski wellness ili kako upravljati finansijama“, bio je svakako uvodno razgibavanje za predstojeću radionicu na kojoj ćemo pričati o svim delovima jednog sveobuhvatnog biznis plana, odnosno
da naša biznis ideja počne da liči na jedan dobar biznis model.