Biznis plan

Vikend uz Biznis plan.
I ovaj vikend su timovi napravili nove korake ka izradi svog biznis modela. Ovaj put smo radili na izradi biznis plana, ključnog dokumenta za svakog startupistu iako se susrećemo sa idejama da se to može i u hodu. Može, ali onda ste ušli u vučju jazbinu.
Ovaj put smo koristili metodologiju Garancijskog fonda AP Vojvodine, s obzirom da sa istim saradjujemo više od 10 godina. Međutim, od posebnog značaja jeste upravo činjenica da ovaj fond nudi jedan od najpovoljnih
programa u Srbiji za žene i mlade do 35 godina koji je praćen mentorskom podrškom.
Uspeh ovog kursa merili smo odličnom ocenom istog. Posebno nam je drago što su timovi odlično shvatili strukturu i detalje biznis plana, ali pre svega suštinu biznis plana, te sa samopouzdanjem mogu za koji dan stati ispred investitora i ukazati na efikasnost biznis modela u koji se isplati investirati.