3D štampa – webinar

3D štampa, logičan sled kada napravite svoj 3D model.
Upravo zato je nakon edukacije iz 3D modelovanja usledio webinar sa stručnjakom za 3D štampu odnosno aditivne tehnologije, koji je timovima našeg Akceleratora ispričao osnove 3D štampe kao i koje sve vrste
postoje.
Timovi su dobili i vrlo korisne savete i odgovore na sva pitanja i nedoumice koje su imali.