3D Modelovanje

Kurs iz 3D modelovanja u okviru našeg 3D Akceleratora je uspešno završen.
Zahvaljujući odlično osmišljenim i detaljnim lekcijama, savetima i sugestijama naše edukatorke, timovi su uz svoj trud i rad kreirali divne radove i ako su se PRVI put susreli sa 3D
modelovanjem.
Ovo je samo mali deo radova naših timova.

Bravo!