Zaštita intelektualne svojine – webinar

Kako zaštititi svoju ideju, šta je patent, šta sve može da se zaštiti a šta ne može biti predmet zaštite?
Na sva ova ali i mnoga druga pitanja su naši timovi dobili odgovore od predstavnice Zavoda za intelektualnu svojinu iz Beograda na poslednjem webinaru ovogodišnjeg 3D Akceleratora za preduzetnice.
Predavanje koje preporučujemo da čuje svako ko misli da svoju ideju i proizvod želi da zaštiti i komercijalizuje.