Veštine javnog nastupa

Imati ideju je super!
Ali kako prodati tu ideju da bi se ona zaista i realizovala?
Naš edukator je timovima pokazao mnoge taktike i načine uspešnog predstavljanja i pregovaranja koje su odmah zatim i primenili na radionici.
Šta ih sve čeka kada stanu pred potencijalnog investitora, najbolje su iskusili u jednom ozbiljnom pregovaranju.